Gần 40.000 hecta đất nông nghiệp vụ đông xuân sẽ tạm ngưng sản xuất

Gần 40.000 hecta đất nông nghiệp vụ đông xuân sẽ tạm ngừng sản xuất do thiếu nước tưới trầm trọng. Nửa diện tích phải ngừng sản xuất này là ở Bình Thuận, Ninh Thuận và Quảng Nam. Nhiều địa phương đã phải tính chuyển qua trồng cỏ để đối phó lâu dài với biến đổi khí hậu.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.