Giá xe nhập khẩu tăng theo cách tính mới của thuế tiêu thụ đặc biệt

Giá bán của các dòng xe ô tô nhập khẩu hiện đã tăng từ 10-30% sau khi cách tính mới của thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng bắt đầu từ đầu năm nay. Nếu trước đây thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ được tính dựa vào giá khai báo khi nhập khẩu thì nay thuế tiêu thụ đặc biệt được tính dựa trên giá bán lẻ, tức là giá bán đã bao gồm cả chi phí marketing, bán hàng và một số thuế khác.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.