Sinh viên ngành kế toán, kiểm toán chuẩn bị cho hội nhập AEC

Sau khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập, những người có chứng chỉ kiểm toán viên đạt tiêu chuẩn ASEAN sẽ được tự do luân chuyển giữa 10 nước trong khu vực, không chỉ vậy họ sẽ có cơ hội làm việc trong các công ty kiểm toán nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam. Một thị trường lao động mới đang sẵn sàng nắm bắt cơ hội đó chính là các sinh viên.

Buổi hướng nghiệp giới thiệu cơ hội việc làm sau hội nhập được học viện ngân hàng tổ chức ngay sau khi cộng đồng chung AEC chính thức có hiệu lực. Hỏi đáp sôi nổi nhất chính là các bạn sinh viên ngành kế toán. Ai cũng khao khát tìm hiểu những hành trang cần chuẩn bị khi gia nhập thị trường lao động của AEC. Không chỉ học tập tại trường, nhiều sinh viên còn đăng ký theo học tại các trung tâm đào tạo kiểm toán viên có cấp chứng chỉ hành nghề quốc tế. Theo trung tâm CPA Australia nơi đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề quốc tế thì kết quả thi của học viên Việt Nam tương đối tốt so với các nước trong khu vực với tỷ lệ đỗ đạt là 75%. Với những cơ hội việc làm mở ra sau hội nhập AEC, số lượng học viên đăng ký học và thi chứng chỉ kiểm toán viên quốc tế có xu hướng tăng cao. Một số trường đại học cũng đã bắt đầu thiết kế lại chương trình đào tạo để sinh viên ngành kế toán, kiểm toán tiến dần đến tiêu chuẩn quốc tế. Mở cửa có thêm cơ hội nhưng cũng bị cạnh tranh gay gắt bởi nguồn nhân sự từ các nước khác trong khối AEC. Bởi thế chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ thực sự là việc nên làm với các kiểm toán, kế toán tương lai.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments