GDP của Đức lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.000 tỷ EURO

Văn phòng thống kê liên bang Đức vừa cho biết nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã vượt qua khủng hoảng nợ Hy Lạp, sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và những bất ổn địa chính trị để duy trì đà phát triển vững mạnh trong năm 2015.

Tổng sản phẩm trong nước của Đức vượt ngưỡng  3.000 tỷ EURO lần đầu tiên trong lịch sử. Cũng trong năm 2015 Đức đạt thặng dư ngân sách hơn 16 tỷ EURO, điểm bật của nền kinh tế Đức trong năm 2015 là hầu hết lĩnh vực của nền kinh tế đều tăng trưởng. Tiêu dùng là động lực tăng trưởng quan trọng nhất đối với kinh tế Đức trong khi đầu tư và ngoại thương cũng góp phần hỗ trợ đà tăng trưởng nhưng ở mức độ thấp hơn nhiều.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments