Giải quyết điểm nghẽn của vận tải thủy nội địa

Với lợi thế giá cước rẻ chỉ bằng 1/4 so với đường bộ, vận chuyển bằng đường thủy đang là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên đường thủy hiện còn nhiều hạn chế do luồng lạch, sông ngòi hay cạn nước và mùa khô, đặc biệt là tại các tỉnh phía Bắc. Theo các chuyên gia, nếu giải quyết được vướng mắc này, đường thủy nội địa sẽ là phương thức vận tải hấp dẫn, giảm tải đáng kể cho đường bộ.

Ước tính trong giai đoạn 2016-2020 cần tới 37.000 tỷ đồng để có thể hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, luồng tuyến của đường thủy nội địa. Trong 5 năm qua, ngành giao thông đã đầu tư 18.000 tỷ đồng chỉnh trang một loạt tuyến đường thủy tạo ra kết cấu hạ tầng tốt hơn để tàu thuyền đi lại. Con số vẫn được đánh giá là còn nhỏ so với tiềm năng của 6.500 km đường thủy nội địa mang lại. Vì vậy việc kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào đường thủy có ý nghĩa rất quan trọng.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments