Goldman Sachs chi 5,1 tỷ USD để dàn xếp vụ gian lận trái phiếu

5,1 tỷ USD là số tiền ngân hàng đầu tư Goldman Sachs sẽ phải nộp để giải quyết các cáo buộc liên quan đến gian dối trong tiếp thị trái phiếu thế chấp trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đây là sự kiện mới nhất trong chuỗi hàng loạt vụ phạt các ngân hàng lớn bán các tài sản rủi ro cao. Khoản tiền này bao gồm việc phạt dân sự cho chính quyền và đền bù cho những người thiệt hại trong vụ việc. Vụ dàn xếp của Goldman Sachs liên quan tới hoạt động bảo hiểm và bán chứng khoán đảm bảo. Nếu chấp nhận nộp phạt thì Goldman Sachs sẽ tránh gặp nhiều rủi ro pháp lý đối với Bộ tư pháp và các cơ quan tín dụng của Mỹ.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.