Hội nghị tổng kết 1 năm ngành xây dựng

Sáng nay Bộ xây dựng đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015 và tổng kết nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Theo đánh giá của Bộ xây dựng, năm 2015 ngành xây dựng đã tiếp tục có 1 năm tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ngành, tỷ lệ đô thị hóa, tiêu thụ vật liệu xây dựng đều tăng so với các năm trước, đặc biệt diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 22 m2 sàn/người tăng 4,5 m2 sàn/người so với năm 2010. Thị trường bất động sản cũng hồi phục tích cực với lượng tồn kho giảm tới 60% so với 2 năm trước. Lãnh đạo Bộ xây dựng khẳng định dù chưa có bong bóng bất động sản nhưng các địa phương vẫn kiểm soát chặt chẽ thị trường này. Bước sang năm 2016, Bộ xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn luật của ngành, tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành xây dựng, thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo lộ trình hợp lý.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments