Mỹ tiếp tục điều tra chống bán phá giá thép cuộn cácbon

Căn cứ theo quyết định của ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ, Bộ thương mại Hoa Kỳ DOC sẽ tiếp tục điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép cuộn cácbon của 5 quốc gia trong đó có Việt Nam. 4 quốc gia còn lại bao gồm Oman, UAE, Pakistan và Philippine. Lý do là ngành công nghiệp thép của Hoa Kỳ có dấu hiệu bị thiệt hại đáng kể bởi mặt hàng ống thép cuộn cácbon nhập khẩu từ Oman, UAE và Việt Nam bán thấp hơn giá trị thông thường. Dự kiến kết luận sơ bộ về thuế chống bán phá giá sẽ được xác định vào ngày 5/4/2016.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments