Năm 2016, nhu cầu về nhân sự dược và viễn thông có thể tăng mạnh

Năm 2016, nhu cầu về nhân sự dược và viễn thông có thể tăng mạnh, nhất là phân khúc nhân sự cao cấp. Đây là kết quả đánh giá mới nhất của công ty tuyển dụng Navigos Search. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng nhu cầu này là do ngành dược trong nước đang có tốc độ phát triển rất cao nhất là ở lĩnh vực thực phẩm chức năng và ngành viễn thông cũng có nhiều biến động khi công nghệ 4G dự kiến được triển khai đầu năm. Ngoài ra đây cũng là 2 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng và chế độ ưu đãi tốt nhất năm 2015.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.