TP.Hồ Chí Minh: hộ kinh doanh sẽ được nộp thuế qua mạng

Theo cục thuế TP.Hồ Chí Minh, tới đây một số mô hình hộ kinh doanh sẽ được nộp thuế điện tử qua mạng thay vì nộp trực tiếp như hiện nay. Dự kiến từ tháng 3 tới các hộ kinh doanh, cho thuê tài sản như cho thuê nhà, cho thuê xe và cá nhân nộp lệ phí trước bạ nhà, xe tại TP.Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng thí điểm mô hình này. Do những giao dịch này không thường xuyên phát sinh, nộp thuế điện tử sẽ gỡ khó cho những hộ kinh doanh cho thuê nhà, xe không sinh sống tại thành phố này.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments