Giới chuyên gia bi quan về sức tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc

Giới chuyên gia nhận định sức khỏe kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc làm trên toàn cầu. Những lo ngại về thể trạng của nền kinh tế này cũng đang gây chấn động các thị trường trên thế giới trong những ngày đầu năm. Theo thăm dò của ASP, kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục giảm tốc trong năm nay với GDP tăng trưởng 6,7%, thậm chí ngân hàng Nomoura của Nhật Bản còn dự đoán con số này sẽ chỉ ở mức 5,8% trong năm 2016.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.