Mặt bằng lãi suất có thể tăng 0,6-1%/năm

Theo các chuyên gia phân tích dự báo, mặt bằng lãi suất rất có thể tăng thêm 0,6-1%/năm trong năm 2016 do tăng trưởng tín dụng được nới rộng hơn, lạm phát dự kiến cao hơn và mục tiêu duy trì sức hấp dẫn của đồng Việt Nam so với USD.

Có 3 lý do giải thích cho áp lực gia tăng lãi suất trong năm đó là tín dụng tăng trưởng mạnh trong năm qua sẽ buộc các ngân hàng phải điều chỉnh tăng lãi suất huy động để thu xếp đủ vốn vay cho năm nay. Lạm phát sẽ được điều chỉnh dần theo kỳ vọng 5-7% cho giai đoạn từ nay tới 4 năm nữa và ngân hàng nhà nước cần duy trì một độ rộng hợp lý cho lãi suất đồng Việt Nam so với USD.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments