Sẽ công khai tên các cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết

Theo công điện của ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm gửi cho UBND các tỉnh, bên cạnh việc xử lý nghiêm như đình chỉ hoạt động, rút giấy phép và truy tố các cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm, ban chỉ đạo sẽ công khai tên các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin để cảnh báo kịp thời tới người dân.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.