Tích hợp kiểm tra chuyên ngành để giảm 48 giờ thủ tục hải quan

Với việc tích hợp hàng chục đơn vị kiểm tra, kiểm dịch hàng hóa thành trung tâm kiểm tra chuyên ngành, cảng Cát Lái và sân bay Tân Sơn Nhất-TP.Hồ Chí Minh đã rút ngắn được thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu từ 2-3 ngày.

Theo cục hải quan TP.Hồ Chí Minh, việc quy tụ các điểm kiểm tra chuyên ngành về một nơi sẽ giúp giảm thời gian di chuyển làm thủ tục, giảm chi phí kho bãi và chi phí khấu hao cho cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp. Cục hải quan thành phố cũng cho biết tới đây sẽ đề nghị tổng cục hải quan triển khai mô hình này tại tất cả các cửa khẩu có lượng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn ở phía Nam.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments