TP.Hồ Chí Minh: doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng

Sở tài chính TP.Hồ Chí Minh cho biết năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh có hiệu quả và đã nộp ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó các doanh nghiệp nhà nước có tổng doanh thu hơn 10% dù lợi nhuận lại giảm 1% so với năm 2014.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments