Hà Nội đảm bảo cung ứng hàng trong dịp Tết

Hàng hóa chuẩn bị cho Tết năm nay tại địa bàn Hà Nội sẽ tăng tới 20%, dự kiến đạt hơn 21.610 tỷ đồng. Sở công thương Hà Nội cũng khẳng định giá cả các loại mặt hàng Tết sẽ ổn định, không có sự khan hàng cũng như đột biến về giá.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments