OxFam: gia tăng chênh lệch giàu nghèo

Quá nhiều tiền của và tài sản nhưng lại nằm trong tay của quá ít người, tổ chức phi chính phủ OxFam vừa mới công bố số liệu chênh lệch giàu nghèo trên toàn cầu lớn chưa từng thấy. OxFam ước tính tài sản của 62 cá nhân trong nhóm 1% người giàu nhất hiện ngang bằng với tổng tài sản của một nửa dân số thế giới. 5 năm trước thì con số này là 388 người nhưng năm 2016 con số đã thu nhỏ chỉ tập trung vào 62 cá nhân với số tài sản tăng lên tới 44% trong khi tài sản của nhóm nghèo nhất lại giảm chỉ còn 41%.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.