TP.Hồ Chí Minh: đề xuất cho người dân chuyển nhượng nhà ở tái định cư

Hiệp hội bất động sản TP.Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị Bộ xây dựng cho phép chủ sở hữu nhà ở tái định cư được quyền bán, chuyển nhượng nhà ở bởi theo hiệp hội, nhà ở tái định cư cũng là quyền tài sản của người dân nên họ cũng phải được quyền định đoạt. Theo quy định hiện hành thì người nhận nhà tái định cư đang không được chuyển nhượng trong thời gian 10 năm.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments