Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2016 sẽ khai mạc hôm nay

Ngày hôm nay diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 46 đã chính thức khai mạc tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Davos-Thụy Sỹ. Chủ đề chính tại Davos 2016 là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo chủ tịch diễn đàn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học, có thể tác động sâu sắc tới hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của thế giới. Bên cạnh đó những vấn đề như an ninh toàn cầu, giá cả hàng hóa cùng khái niệm bình đẳng, sự bình thường mới của tăng trưởng cũng sẽ được đưa ra thảo luận. Davos 2016 sẽ có khoảng 2.500 đại biểu tham dự và dự kiến diễn ra đến hết thứ 7 này.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.