EU đầu tư 217 triệu EURO hạ tầng năng lượng

Các quốc gia EU vừa thông qua đề xuất của ủy ban châu Âu đầu tư 217 triệu EURO vào các dự án hạ tầng năng lượng lớn, chủ yếu tại khu vực Trung và Đông Âu. Các dự án này giúp tăng cường an ninh năng lượng và chấm dứt tình trạng cô lập của một số quốc gia EU đối với mạng lưới năng lượng châu Âu.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.