Nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất

Thời gian gần đây nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, động thái này diễn ra trong bối cảnh lạm phát ở mức thấp và các yếu tố vĩ mô cũng khá ổn định đã đặt ra nhiều câu hỏi liệu có sự bất thường hay không. Tuy nhiên theo phân tích của giới chuyên môn thì có nhiều lý do để các ngân hàng làm vậy và cũng khó tăng trong dài hạn.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.