Sẽ thanh tra việc trả lương tại công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang

Trước những ý kiến khác nhau về việc trả lương quá cao tại công ty xổ số Tiền Giang, Bộ lao động thương binh& xã hội cùng Bộ tài chính sẽ xem xét các khoản thu chi của công ty này vào tuần tới.

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang có 125 viên chức, quản lý và người lao động. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng của 4 thành viên, chức quản lý lên tới 60,8 triệu đồng/người, ngoài ra 121 cán bộ nhân viên còn lại hưởng thu nhập trung bình khoảng 26 triệu đồng/người/tháng. Bộ lao động thương binh xã hội sẽ làm việc với đơn vị chủ quản là Bộ tài chính trong tuần sau để xem xét cụ thể tình hình xem hiện tượng lương cao ở Tiền Giang đang là cá biệt hay phổ biến để còn có những điều chỉnh phù hợp.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.