Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu tiếp tục tăng đến năm 2017

Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tiếp tục tăng từ nay đến năm 2017, đây là lời cảnh báo mới nhất được đưa ra bởi tổ chức lao động quốc tế ILO. Ước tính có khoảng 200 triệu người trong độ tuổi lao động trên thế giới đang ở trong tình trạng thất nghiệp và con số này được xem là tồi tệ hơn cả những gì đã xảy ra trước thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 2008. Khu vực châu Á và Mỹ latinh dự báo sẽ chứng kiến số người thất nghiệp gia tăng trong 2 năm tới.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.