Việt Nam tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ

Việt Nam đã cho phép tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ. Sản phẩm này được đưa vào danh sách vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu và phải có giấy phép kiểm dịch do Cục bảo vệ thực vật cấp. Trước đó nước ta đã tạm dừng nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ từ tháng 2 năm ngoái do phát hiện sản phẩm này nhiễm mọt lạc.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments