Hà Nội: tín dụng tăng trưởng 0,9% trong tháng 1/2016

Hoạt động tín dụng tại Hà Nội đã có sự tăng trưởng ngay trong tháng đầu tiên của năm nay theo số liệu mới nhất từ cục thống kê thành phố. Tổng dư nợ cho vay ước đạt gần 1.000 tỷ đồng tăng 0,9% so với tháng trước. Song song với tăng trưởng tín dụng, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn cũng tăng 0,7%. Trong năm ngoái hoạt động tín dụng của Hà Nội mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments