Hơn 1.900 doanh nghiệp nợ BHXH bị kiện

BHXH TP.Hồ Chí Minh đã nộp đơn khởi kiện hơn 1.900 doanh nghiệp vì nợ hơn 530 tỷ đồng tiền BHXH. Qua việc khởi kiện, BHXH thành phố đã thu hồi được cho người lao động gần 200 tỷ đồng, số nợ còn lại vẫn sẽ tiếp tục được thu hồi khi đã hoàn tất quá trình xét xử và thi hành án. Tính chung cả năm ngoái, tổng số nợ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp của TP.Hồ Chí Minh đã lên đến hơn 1.200 tỷ đồng chiếm gần 4% so với kế hoạch thu cả năm.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments