Khối doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu về tiền lương

Hơn 7 triệu đồng là mức lương tháng bình quân mà một lao động thuộc khối doanh nghiệp nhà nước nhận được trong năm ngoái. Với con số này thì khối doanh nghiệp nhà nước đang dẫn đầu về tiền lương. Mức lương của lao động thuộc khối doanh nghiệp nhà nước cao hơn khối doanh nghiệp tư nhân khoảng 41% và cao hơn khối doanh nghiệp FDI khoảng 29%. Có ý kiến cho rằng do các doanh nghiệp này thường có quy mô lớn. Tính chung cả nước lao động trong năm qua nhận được mức lương hơn 5,5 triệu đồng/tháng cao hơn 8% so với năm trước đó.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments