Ngân hàng nhà nước chấn chỉnh việc thực hiện lãi suất huy động

Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản chấn chỉnh việc thực hiện lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng bởi thời gian qua nhiều tổ chức tín dụng đã đẩy mạnh huy động vốn bằng việc triển khai các chương trình khuyến mại, tặng quà, tặng lãi suất làm tăng chi phí hoạt động, ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất thị trường.

Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chấp hành đúng quy định về mức lãi suất huy động, không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động. Trước ngày 21/5, các tổ chức tín dụng phải có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh, chi nhánh chấp hành các quy định của ngân hàng nhà nước. Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu tiết giảm tối đa các chi phí quảng cáo, khuyến mại, chăm sóc khách hàng.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments