Thiếu minh bạch con số thống kê về thị trường bất động sản

Thông thường hàng quý các đơn vị như công ty tư vấn hay sở xây dựng đều đưa ra các con số thống kê về bất động sản sản. Tuy nhiên cùng một thị trường, mỗi nơi lại đưa ra những con số khác nhau, đặc biệt là con số giao dịch thành công ở các dự án, con số mà nhiều đơn vị đầu tư dựa vào đó để định hướng sự phát triển trong thời gian tới. Điều này theo nhiều chuyên gia rất dễ khiến thị trường phát triển sai lệch.

Thống kê gần đây nhất là lượng giao dịch căn hộ thành công trong quý 4/2015. Mỗi đơn vị làm một con số hoàn toàn khác nhau và chênh lệch giữa các con số này liên tục. Con số này trong báo cáo mới nhất của sở xây dựng TP.Hồ Chí Minh cũng chỉ được dẫn nguồn từ một công ty tư vấn nước ngoài. Nhiều chủ đầu tư cho hay thực tế số lượng sản phẩm cung cấp cho thị trường rất dễ xác định vì nằm sẵn trên giấy phép xây dựng. Tuy nhiên rất khó xác định chính xác số lượng sản phẩm đã bán kể cả giá bán sản phẩm. Đại diện công ty tư vấn bất động sản thừa nhận tính minh bạch của những con số thống kê hiện nay rất thấp. Từ thực tế này các chuyên gia cảnh báo cần phải thiết lập một hệ thống thống kê thị trường bất động sản online thể hiện rõ từng giao dịch. Các sở xây dựng nên xây dựng hệ thống thông tin thị trường này sau đó tích hợp vào hệ thống quốc gia sẽ tránh được tình trạng loạn số liệu thống kê về thị trường bất động sản như hiện nay.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.