Ngân hàng nhà nước khẳng định không dừng cho vay thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Mấy ngày gần đây thị trường bất động sản đang xôn xao về việc một số ngân hàng từ chối cho người mua nhà dùng tài sản hình thành trong tương lai làm căn hộ thế chấp. Điều này làm cho người mua nhà, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và trung bình hết sức lo lắng vì họ rất cần hỗ trợ của vốn ngân hàng để mua được nhà ở.

Hiện nay chỉ có một số ngân hàng cho dùng tài sản thế chấp là căn hộ hình thành trong tương lai để vay mua nhà. Một số ngân hàng vẫn tiến hành bình thường. Luật sư Trương Thanh Đức cho biết nguyên nhân là do mỗi ngân hàng có cách hiểu khác nhau về quy định trong luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đại diện ngân hàng nhà nước khẳng định đây là do một số ngân hàng hiểu chưa đúng, còn hiện nay khách hàng vẫn được vay mua nhà bình thường. Đại diện ngân hàng nhà nước cũng cho biết cũng như đối với gói vay mua nhà thương mại, gói vay 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho người thu nhập thấp cũng tiến hành bình thường không đòi hỏi người mua nhà phải có tài sản khác thế chấp.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.