Chỉ nộp 50% thuế khi làm việc trong cụm công nghiệp

Người làm việc trong cụm công nghiệp chỉ phải nộp 50% thuế thu nhập cá nhân trong vòng 15 năm, chỉ nộp 50% thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thưởng hàng năm. Đây là nội dung trong dự thảo mới nhất của Bộ công thương trong quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Dự thảo còn nêu rõ những dự án nằm trong cụm công nghiệp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như dự án nằm ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật được vay tối đa 70% vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước, được xem xét thuê đất đến 70 năm, được xem xét huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.