Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 không đổi so với tháng trước

Số liệu được tổng cục thống kê công bố ngày hôm qua chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng này không đổi so với tháng trước và chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 9 nhóm tăng, nhóm giáo dục là nhóm có mức tăng cao nhât 0,89%. Ở chiều ngược lại thì giao thông và bưu chính viễn thông là 2 nhóm giảm trong tháng này, mức giảm mạnh lên đến 2,82% khiến chỉ số CPI tháng này không đổi so với tháng trước.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.