Dư nợ tín dụng bất động sản tăng gần 20%

Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tăng gần 20%, đây là con số từ Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ xây dựng tính hết hết thời điểm tháng 11 năm vừa qua so với thời điểm năm 2014. Qua đó dư nợ cho vay xây dựng khu đô thị, xây dựng văn phòng, cao ốc cho thuê và cho vay để đầu tư kinh doanh bất động sản khác đều tăng. Chỉ riêng dư nợ cho vay xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất là giảm. Bên cạnh đó lượng bất động sản tồn kho đang tiếp tục giảm. Tính đến ngày 20/1 vừa qua tổng giá trị tồn kho bất động sản đã giảm 1.749 tỷ đồng so với hồi cuối năm ngoái.

 

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments