Hà Nội ban hành mức giá xây dựng mới để bồi thường khi thu hồi đất

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm và vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Đơn giá mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/2 tới đây.

Giá bồi thường cho nhà ở 1 tầng sẽ dao động từ 2,2-2,8 triệu đồng/m2, nhà cao từ 2-5 tầng giá bồi thường khoảng 5,7-5,7 triệu đồng/m2, giá bồi thường nhà tạm, hàng quán sẽ trong khoảng vài trăm nghìn đồng đến 2 triệu đồng/m2 tùy kết cấu công trình. Đối với những trường hợp đã chi trả xong hoặc đã phê duyệt việc bồi thường trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc điều chỉnh đơn giá theo quyết định này.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.