Hơn 80% doanh nghiệp dự kiến có thưởng Tết nguyên đán

Thống kê của Bộ lao động thương binh & xã hội sẽ có khoảng trên 80% doanh nghiệp dự kiến có thưởng cho người lao động trong dịp Tết nguyên đán tới. Năm vừa qua tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhìn chung có khá hơn, vì thế mức thưởng Tết năm nay bình quân là khoảng 5,7 triệu đồng/người, tăng trên 15,7% so với năm ngoái. Tuy nhiên bộ trưởng Bộ lao động thương binh & xã hội cũng cho biết năm nay vẫn còn có khoảng 13% doanh nghiệp chưa có khả năng thưởng Tết.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments