IPP tài trợ 1,5 tỷ đồng cho mỗi dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

8 dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ được quỹ hỗ trợ khởi nghiệp IPP tài trợ trong năm 2016. IPP là dự án ODA được đồng tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và chính phủ Phần Lan với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông qua sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo.

Những dự án được tham gia phải là vườn ươm khởi nghiệp, các chương trình cố vấn, đào tạo khởi nghiệp. Mỗi dự án sẽ được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng trong vòng 6-8 tháng gồm chi phí nhân sự ban đầu và phí hỗ trợ tư vấn kinh doanh.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.