HOSE chính thức áp dụng bộ chỉ số ngành

Mới đây Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đã chính thức phân ngành các công ty niêm yết theo chuẩn GICS và triển khai áp dụng 10 chỉ số ngành nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư một cách hiệu quả, linh hoạt hơn.

Hiện bộ chỉ số này bao gồm 10 ngành: tài chính, bất động sản, hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghiệp, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng, dịch vụ tiện ích, năng lượng, chăm sóc sức khỏe và công nghệ thông tin. Cụ thể danh mục các cổ phiếu thành phần sẽ được cập nhật định kỳ vào thời điểm chuyển kỳ bộ chỉ số HOSE-Index. Ngoài ra thông tin phân ngành các công ty niêm yết cũng sẽ được cập nhật trên website của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

This entry was posted in Chứng khoán. Bookmark the permalink.
0 comments