Ngành thuế phân loại doanh nghiệp thành 6 hạng để quản lý rủi ro

Để có biện pháp quản lý thuế phù hợp với từng doanh nghiệp, từ ngày 4/2 tới các doanh nghiệp sẽ được ngành thuế phân loại thành 6 hạng. Theo đó thì doanh nghiệp được phân loại từ rủi ro rất thấp đến rủi ro rất cao. Đây là lần đầu tiên Bộ tài chính có quy định về quản lý rủi ro trong ngành thuế với các tiêu chí cụ thể. Các doanh nghiệp càng chấp hành tốt các quy định sẽ càng được tạo thuận lợi trong việc hoàn thuế sử dụng hóa đơn và ngược lại.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.