Xóa bỏ độc quyền internet chung cư

Lâu nay ở nhiều khu chung cư khu đô thị mới thì người tiêu dùng hầu như không có lựa chọn dịch vụ điện thoại cố định hay internet vì mỗi chung cư, tòa nhà thường chỉ ký hợp đồng cung cấp hạ tầng với một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Bộ thông tin và truyền thông vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm hành vi có tính chất độc quyền này.

Chỉ thị nêu rõ các doanh nghiệp viễn thông phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về giá cước, chất lượng dịch vụ, không ký kết với các chủ đầu tư để độc quyền cung cấp dịch vụ trong khu đô thị, khu công nghiệp, tòa nhà có nhiều chủ sử dụng. Bản thân các chủ đầu tư trong quá trình thi công công trình cũng phải đảm bảo cho người sử dụng dịch vụ được lựa chọn doanh nghiệp viễn thông. Thanh tra Bộ sẽ tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm độc quyền trong cung cấp dịch vụ mạng internet.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.