Đề xuất tăng lương cơ sở từ 1/5/2016

Bộ nội vụ mới đây đã đề xuất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ ngày 1/5 tới tại dự thảo nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.210.000 đồng/tháng tức là tăng 5% so với mức hiện hành. Theo Bộ nội vụ, với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng như hiện nay, cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vẫn còn nhiều khó khăn. Đề xuất tăng lương cơ sở của Bộ nội vụ cũng đồng nhất với nội dung trong nghị quyết về dự toán ngân sách được quốc hội thông qua hồi tháng 11 năm ngoái.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.