Giá bất động sản năm 2016 sẽ tăng từ 5-10%

Giá bất động sản trong năm nay có thể sẽ tăng từ 5-10%. Đây là dự báo của hiệp hội bất động sản Việt Nam về sự hồi phục của thị trường. Dựa trên tác động tích cực của nền kinh tế và xu hướng trở lại thị trường của nhà đầu tư, hiệp hội nhận định thị trường bất động sản trong năm nay sẽ tiếp tục đà phát triển và sôi động hơn so với năm 2015. Về phân khúc thị trường, dự báo nhà ở giá trên trung bình và trung bình sẽ chiếm chủ yếu trong năm nay.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.