Người nước ngoài thiếu thông tin khi mua nhà tại Việt Nam

Luật nhà ở và các văn bản hiện hành đã mở rộng cửa cho người nước ngoài mua nhà, tuy nhiên thời gian qua, theo thống kê của các sàn giao dịch bất động sản, số lượng khách nước ngoài mua nhà ở Việt Nam vẫn còn rất ít so với nhu cầu thực tế. Nguyên nhân một phần được cho là đối tượng khách hàng này còn thiếu thông tin, thiếu những hướng dẫn cụ thể khi có nhu cầu mua nhà ở Việt Nam.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.