TP.Hồ Chí Minh: phát hiện nhiều vụ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Chỉ trong các ngày từ 8-22/1, chi cục thú y TP.Hồ Chí Minh đã kiểm tra, phát hiện 22 lô thịt heo dương tính với chất tạo nạc. Thành phố đã tiến hành kiểm tra 117 lô thịt heo trong đó số lô dương tính với chất cấm chiếm tới 13,8%. Đặc biệt do quy định hiện đã cấm sử dụng sabutamol trong thức ăn nên người chăn nuôi đang có hướng chuyển sang sử dụng một loại chất tạo nạc khác như dobutamil.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.