Tỷ giá trung tâm và tỷ giá ngân hàng vẫn có sự tương quan

Chính sách tỷ giá trung tâm của ngân hàng nhà nước được cho sẽ là cơ sở phù hợp và vững chắc để các ngân hàng thương mại xác định tỷ giá mua vào, bán ra hàng ngày. Tuy nhiên sau gần 1 tháng ngân hàng nhà nước áp dụng, điều mà các nhà đầu tư thấy là diễn biến tăng giảm của tỷ giá này so với tỷ giá ở các ngân hàng thương mại không tương đồng nhau, thậm chí có sự lệch pha. Nhưng các chuyên gia lại cho rằng điều này hết sức bình thường, không những vậy 2 mức tỷ giá này còn có sự tương quan với nhau.

Trong gần 1 tháng qua, nếu tỷ giá trung tâm tăng, tỷ giá ở các ngân hàng thương mại sẽ giảm hay đứng yên và ngược lại. Điều này có vẻ lạ khi tỷ giá trung tâm là tham chiếu cho các  ngân hàng, tuy nhiên theo đại diện ngân hàng thương mại, việc các ngân hàng giảm giá USD trong thời gian qua là hoàn toàn chiếu theo quy luật cung cầu. Các chuyên gia cũng cho biết có thể có sự lệch pha diễn ra trong từng ngày giao dịch, nhưng tính từ đầu năm 2016 đến nay, theo phép tính tương quan, 2 mức tỷ giá này vẫn có sự liên hệ với nhau. Cũng theo đại diện vụ chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước, các đồng ngoại tệ trên thế giới trong thời gian qua không có biến động lớn lý giải vì sao tỷ giá trung tâm không biến động nhiều như tỷ giá các ngân hàng thương mại. Nếu thống kê trong vòng 1 tuần trở lại đây, ngân hàng nhà nước đã hạ tỷ giá trung tâm 17 đồng trong khi đó tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm nhanh hơn với mức 60-80 đồng.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.