Ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm

Ngân hàng nhà nước vừa công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với USD áp dụng cho ngày hôm nay là 21.886 đồng, tiếp tục giảm 7 đồng so với ngày hôm qua. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm tính trong vòng 1 tuần. Mức tỷ giá này đã xuống thấp 24 đồng ở mức thấp hơn cả thời điểm trước khi áp dụng cơ chế tỷ giá mới từ đầu năm nay. Còn tỷ giá tại các ngân hàng thương mại sáng nay đã tăng nhẹ trở lại. Một số chuyên gia nhận định việc hạ thấp tỷ giá trung tâm của ngân hàng nhà nước khiến cho nhu cầu mua USD tăng trở lại, do đó tỷ giá tại một số ngân hàng thương mại có hiện tượng nhích lên.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.