Nhập khẩu phôi thép tăng đột biến

Năm 2015 phôi thép nhập ngoại đã tăng đột biến về số lượng gần gấp 3 so với năm 2014. Cụ thể 2015 Việt Nam đã nhập khẩu tới 1,7 triệu tấn phôi thép, trong khi đó con số này của năm 2014 chỉ gần 600.000 tấn. Việc nhập khẩu phôi thép tăng đột biến đã khiến cho tình trạng phôi thép trong nước dư thừa. Nhiều nhà máy sản xuất phôi thép trong nước lâm vào cảnh lao đao do không cạnh tranh nổi về giá với phôi thép nhập khẩu. Được biết giá trung bình của 1 tấn phôi thép trong nước là 7,5 triệu, còn phôi thép nhập khẩu và 6,5 triệu.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.