Việt Nam tăng 7 bậc về xếp hạng quốc gia minh bạch

Việt Nam vừa tăng 7 bậc về xếp hạng quốc gia minh bạch theo đánh giá của tổ chức minh bạch quốc tế dựa trên chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2015. Theo đó Việt Nam hiện đứng thứ 112/168 nước. Các quốc gia minh bạch nhất chủ yếu vẫn là các quốc gia ở châu Âu. Mức tiến bộ trong khu vực ASEAN bị đánh giá là bằng 0. Chỉ số đánh giá dựa trên ý kiến chuyên gia về tham nhũng trong lĩnh vực công và xem xét một loạt yếu tố như các lãnh đạo chính phủ có phải chịu trách nhiệm với tham nhũng hay không, nhận thức về tính phổ biến của hối lộ, các thể chế công đáp ứng như thế nào với nhu cầu của công dân.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments