Doanh nghiệp Việt Nam mới tận dụng được 30% lợi ích từ FTA

Các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ tận dụng được chưa đến 1/3 lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do FTA. Đây là con số được cung cấp bởi phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI.

VCCI khuyến cáo các doanh nghiệp trong nước nếu muốn tăng tỷ lệ hưởng lợi từ FTA thì cần phải nắm chắc thông tin về hiệu lực, lộ trình và thực thi tốt các cam kết về chất lượng dịch vụ, xuất xứ hàng hóa và sở hữu trí tuệ. Hiện hưởng lợi nhiều nhất từ FTA là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài chuyên về xuất khẩu.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.