Dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016

Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2016 có thể đạt 6,82%, đây là đánh giá của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương dựa vào việc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã phục hồi rõ nét khi các chỉ số kinh tế tăng dần qua các quý.

Ngân hàng Standard Chartered cũng vừa dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016 sẽ đạt 6,9% và sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ 2 ở châu Á chỉ sau Ấn Độ. Kết quả này có được là nhờ vào 2 ngành đang tăng trưởng tốt sản xuất và xây dựng trong bối cảnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài khả quan.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.