EU đề xuất các biện pháp chống lại tình trạng trốn thuế

Hội đồng châu Âu hôm qua đã vừa cho phép các quốc gia liên minh châu Âu EU được đánh thuế cho lợi nhuận doanh nghiệp tại quốc gia mà doanh nghiệp đóng trụ sở chính, kể cả trong trường hợp lợi nhuận này đã được chuyển sang nơi khác để tránh bị đóng thuế.

Đây là bước đi mới của EU để chống lại hình thức trốn thuế đang khá phổ biến hiện nay của các tập đoàn đa quốc gia. Ngoài ra EU sẽ ấn định mức trần miễn giảm từ thu nhập chịu thuế để tránh trường hợp các tập đoàn chuyển nợ sang các chi nhánh tại các quốc gia có mức miễn giảm cao hơn để trốn thuế. Theo ước tính riêng tại thị trường châu Âu, các tập đoàn đa quốc gia hiện đang trốn đóng khoản thuế lên tới gần 80 tỷ USD/năm, con số này dao động từ 100-240 tỷ USD trên quy mô toàn cầu.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments